OTKRIVENJEPromjena Zakona Božjeg

To što su Hrišćani slave dan kada Isus uđe u svoju slavu kao dan Božji nije mijenjanje zakona o kojem  Danilo govori.
Jer Jevreji do dana današnjeg ne promijeniše ni jedan od zakona. I dan danas slave subotu kao dan Gospodnji.  Niko tu ništa ne promijeni.

A Hrišćani izvršavaju sve zapovjedi koje je Isus nabrojao koje treba da se vrše.  Ta jasno je naveo za svoje učenike koje zapovjedi treba držat kada je govorio sa bogatim mladićem.
Tako da nema tu promjene zakona.  Jr za Jevreje ostade zakon i do dana današnjeg, a Isusovi učenici izvršavaju zapovjedi koje je on striktno nabrojao. I ako hoće nedjelju smatrati kao dan Gospodnji i dan slave Isusove niko im na nebesima to ne brani i ne zamjera.

Pa o kojem to zakonu govori Danijel da ga zvjer želi promijeniti. 

I šta ono navjesti Isus da će biti prije Njegovog samog dolaska:

\"Doista sile će se nebeske poljuljati\"
sunce će pomračiti
i mjesec neće više svjetleti
a zvijezde će s neba padati
i sile će se nebeske poljuljati

To su ti zakoni koje će zvjer pokušati promijeniti kada zasjedne na sveto mjesto. I kada pomisli da može Boga glumiti.
I to su posljedice djelovanja zvjeri na zemlju i na sve oko nas.

I zato kada gledate kako se vrši genetska modifikacija hrane. Kako se atomska energija koristi.  I kako čovjek dobija znanje da još veće sile materijalnog svijeta oslobađa.  Njegov djelovanje poremetit će cijelu ravnotežu između prirodnih elemenata.
U duhovnoj sferi također se mijenja temeljni zakon po kome je Bog čovjeka napravio.  Omogućavanje homoseksualnih brakova i usvajanje male nezaštićene djece od njih je kršenje ovog zakona.  I razbijanje dualnosti muško žensko. 

Umišljanje ljudsko da može mijenjati temelje na kojima počiva materijalni svijet.  Mijenjanje zakona dualnosti koji je u srži materije i ljudskog tijela. I pokušaj da napravi "bolje" od onog što Bog DOBRO napravi.  KAO POSLJEDICU ĆE IMATI DA ĆE SE SILE NEBESKE POLJULJATI.

Biće mnoštvo onih koji će subotom odmarati.  Ali to ih neće zaštiti od strašne tjeskobe koja će cijelu ljudsku rasu obuzeti zbog kršenja temeljnih zakona na kojima je čovjek napravljen.

I samo dolazak Isusov moći će prekinuti ovu tjeskobu.  Jer će imati snage i moći ispraviti poremećene zakone koje zvjer pokuša proijeniti.