OTKRIVENJE


Otkrivenje i duše

Prijatelju


Vidjećeš da duše zaklanih zbog Jaganjca viču.  Ta ne viče prah kojeg je vjetar već oduvao nego duše.

Vidjećeš da im je rečeno da budu STRPLJIVI(Ta da ih nema nebi imao ko biti nestrpljiv).  Ili da spavaju u ništavili zar bi tada bili nestrpljivi.

Vidjećeš da duše dobivaju bjele haljine.  Ta dobiše ih da ih obuku.  Jer imaju tijelo nalik anđelima kojima su jednaki po Isusu Nazarećaninu.
Vidjećeš da duše stoje pred Božjim prijestoljem obučeni u bijele haljine.  O kako vas taj duh zaslijepi da to niti ne vidite da piše.

Vidjećeš duše koje anđeli pečate.  Ta ne pečate mrtve kosti i raspadnuti prah nego duše se pečate.  I to one izabrane Isusove.

Vidjećeš da duše pjevaju novu pjesmu.  ta prah je ne pjeva nego duše Isusovih izabranika je pjevaju. DUŠE, a ne tijela je pjevaju.  Jer najveći broj tih koji pjevaju je već tjelesno mrtav.  I samo duše su te koje mogu pjevati.
Ta i čela duše imaju.  Jer na čelima im napisano ime Oca Njegova.

Vidjećeš da se raduju padu  vavilona.  I to SVI SVETI I APOSTOLI I PROROCI.
Mnogo toga ćeš tamo naučiti.

Vidjećeš opis gdje služe duše koje DOĐOŠE iz nevolje velike.  Ne iz velikog sna.  Nego iz nevolje velike kada mučeništvo podniješe za Jaganjca.

Vidjećeš opis ONOG SVIJETA gdje DOĐOŠE sinovi uskrsnuća.  Oni koji su već jednaki sa anđelima.  Ne kaže Isus biće jednaki, negu jednaki su.

Ta zato nam Otkrivenje otkri kakva je služba njihova u ONOM SVIJETU gdje DOĐOŠE.  Puno prije drugog dolaska Isusovog.
I ne slaga naš učitelj  kada reče odakle će anđeli sabrati  izabranike Njegove.

Nađi i to.  Ta nigdje ne piše da će biti ispod zemlje.  Ne to Isus ne govori.  Nego od kraja Neba do nakraj  Neba.  Ima ih i po zemlji koji još službuju.  Ali ispod nema nikoga.

Ta sve nam nacrta.
I nema Isus veze sa Platonom.  Niti je Otkrivenje pisao  Platon.

Vjerujte ovome što je Isus naučavao i što je Otkriveno u Otkrivenju.