OTKRIVENJENovo nebo i zemlja


Ta jasno piše:

"Pred licem Njegovim pobježe zemlja i nebo ; ni mjesta im se više ne nađe"

Ove se riječi ne mogu mijenjati.  Za izabrane Bog sprema sve novo.  Sve novo tako piše.

Misliti da kraljevstvo Božje ne postoji za čovječju dušu je zabluda.

Misliti da je kraljevstvo Božje nepostojano, da je slabije i manje nego zemlja je totalno neznanje.

Ta beskrajno je Kraljevstvo Božje. U njemu je bezbroj svjetova. I svi su svjesni i sluge Boga Živoga. Ako je Bog ovaj raspadljivi svijet napravio ovako lijepim i velikim. Kakav li je tek ONAJ SVIJET u kome On kraljuje i u kome su sluge Njegove.

Ovo ONAJ SVIJET napisao sam velikim slovima da te podsjetim da je Isus jasno rekao ko je dostojan ONOG SVIJETA.

Ne ovog raspadljivog svijetan nego ONOGA SVIJETA.

Zato i Novi Jeruzalem onakva kako ga opisa apostol Jovan.

Piše temelji mu apostoli Jaganjčevi.

Ta jeli ti iko ikada objasnio kako to da će mu temelji biti apostoli Jaganjčevi, a da će se spustiti na ovoj materijalnoj zemlji.

Zar ti duh sam ne govori da je to Duhovno sve. Ta Duhovni Božji svijet je beskrajno veći i ljepši i jači od sveg materijalnog svijeta. Jer Bog duhovni svijet za sebe napravi, a materijalni za griješnog čovjeka.

Da nekažem još i za zmiju koja bijaše u vrtu. I za ostalu zvjerad koja ne bijahu tako lukavi kao zmija.

Ta zar ti sve ovo ne govori puno više kakav li je tek duhovni svijet koji Bog stvori za sebe i za poslušne anđele.

Ne piše da će obnoviti nego da će novo stvoriti.

I tako će biti. Ta Novi se Jeruzalem već dugo gradi. Ne od zemlje nego od čiste ljubavi i Duha Božjega.
Ta svjetlost koja je u njemu je od slave Božje.

Svjetiljka mu Jaganjac.

Ta zar ti i ove riječi jasno ne govore da je to sve Duhovno.