OTKRIVENJE


Što reče Isus

"Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti  naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude. Nebo će i zemlja  uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti.#

I prođe mnogo vjekova. I još se sve ne ispuni. Znači da naraštaj ovaj još nije uminuo (onaj kome je Isus govorio).

Nije Bog kriv što neke duše neće istinu dok su druge spremne za Boga i umrijeti.

Razumjeti odgovornost duše i odakle ta odgovornost potiče otkriva čovjeku mnoga otajstva o kretanju duša.

I ko što za Ivana krstitelja bi rečeno da je poslan od Boga. Odakle ga je Bog poslao. Ta nije li ga, ko što neki tvrde u jednom času napravio od zemlje.

Naravno ovdje bi se svi grešnici na čelu sa judom(iškariotskim) javili sa vikom, a zašto nas nije tako dobro napravio kao Ivana. Nego je nas slabije napravio. Pa smo mi ni krivi ni dužni ispali grešnici, a on Svetac. Jer je njega bolje pravio.

Ta vikali bi grešni naša zemlja je tako napravljena. Pa nije mogla primiti sjeme Riječi Božje. Jer eto Bog ju je tako napravio od materije i svog daha. On je odgovoran, a ne mi. Mi sa time nemamo ništa.

Mi čak i nepostojimo, mi smo samo stvar. Sada nas ima dok smo tu, a onda ništa.

Međutim grešnici to ne viču.

Znamo da Savršeni sve što radi savršeno napravi, a duše se opet razlikuju. Kako to?

I kako to da jedan dobije 5 talenata, drugi 2 talenta, a treći samo jedan.

Zašto?  Zašto bi Bog jednom davao više,a drugome manje.  Kada on ima dovoljno da svima da po 5 pa bi se svi onda spasili.

Ovako ima razloga što neki dobiju kada dođu na ovaj svijet više, a neki manje.

Ta i oni koji primiše samo 1 talenat govore da znaju Boga. Odakle ga znaju? Odakle ga se sjećaju.

Ta neki rade od prve ure, a neki tek zadnju uru rade, a plata je ista.

A naraštaj iz koga su radnici je isti. Naraštaj koji još nije uminuo jer se sve nije zbilo kako je Isus rekao.

Nadam se da ćete razumjeti srž poruke.

I što reče Isus nadam se da možete nositi  ovo što se samo otkriva iz ovog što sam iznio.

Naravno ne miješajte sve ovo sa Indijskom reinkarnacijom. Kod Isusa su duhovno mrtvi mrtvi, a oni koji se rode odozgor su živi i to vječno.
Mrtav se ničega ne sjeća. Samo živi nosi sjećanje svoje sa sobom. I poslao ga na bilo koji zadatak, on će se sa ljubavlju sjetiti svog Gospodara i izvršiti taj zadatak savjesno.(To je onaj sa 5 talenata)

Onaj koji je mrtav, poslao ga na bilo kakav zadatak, on će se sjetiti samo strogoće Gospodara i zakopat će i to sjećanje i živjeti i dalje kao mrtav.(To je onaj sa jednim talentom).