OTKRIVENJEDostojni ONOGA SVIJETA

Na koji to svijet misli Isus kada kaže da nađoše DOSTOJNI ONOGA SVIJETA. Ne misli na ovaj svijet jer na ovome se svijetu žene i udaju.


Reče im Isus: \"Djeca se ovog svijeta žene i udaju. (35) No oni koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih niti se žene niti udaju. (36) Zaista, ni umrijeti više ne mogu: anđelima su jednaki i sinovi su Božji jer su sinovi uskrsnuća.\"


Ta anđelima su jednaki oni koji postaše dostojni ONOGA SVIJETA. Tjela su im kao i anđelska i zato mogu služiti.
Ne reče Isus biće jednog dana anđelima jednaki.  Nego reče : anđelima su jednaki.

Ta kojega svijeta. Ne ovoga NEGO ONOGA SVIJETA.

Kojeg ONOGA SVIJETA ?

Onoga svijeta iz kojeg će ih trube anđela pozvati da se okupe. Sa kraja neba do na kraj neba.

\"Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom. I razaslat će anđele i sabrati svoje izabranike s četiri vjetra, s kraja zemlje do na kraj neba.\"

Do nakraj neba piše

Ta u kraljevstvu Božjem služe danju i noću.

Bilo na nebu, bilo na zemlji.

S kraja zemlje piše( ne pod zemljom).
I neka vas niko ne laže kada vam govori da su izabranici Isusovi pod zemljom.

Ta toliko o Živima Isus reče. Da ni umrijeti ne mogu i zato su i na Nebu i po zemlji.

Ta služe pred Božjim prestoljem i danju i noću. Sa kraja neba na kraj neba svuda su već izabrani.


Imaju tjela. Kao i što ih anđeli imaju. Predivna tijela ljubavi. Puno ljepša i moćnija od zemaljskih tijela.
I u službi su i to teškoj kada viču iz sveg glasa Bogu presvetome: Ta dokle Gospodaru sveti i istiniti… 


Evo i opisa o slavlju na nebuSlavodobiće izabranika na nebu

(9) Nakon toga vidjeh: eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama. (10) Viču iz glasa: "Spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu!" (11) I svi anđeli, što stajahu uokolo prijestolja i starješina i četiriju bića, padoše pred prijestoljem ničice, na svoja lica, (12) i pokloniše se Bogu govoreći: "Amen! Blagoslov i slava, i mudrost, i zahvalnica, i čast, i moć i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen." (13) I jedan me od starješina upita: "Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše?" (14) Odgovorih mu: "Gospodine moj, ti to znaš." A on će mi: "Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj. (15) Zato su pred prijestoljem Božjim i služe mu dan i noć u hramu njegovu, i Onaj koji sjedi na prijestolju razapet će Šator svoj nad njima. (16) Neće više gladovati ni žeđati, neće ih više paliti sunce nit ikakva žega (17) jer - Jaganjac koji je posred prijestolja bit će pastir njihov i vodit će ih na izvore voda života. I otrt će Bog svaku suzu s očiju njihovih."
DOĐOŠE IZ NEVOLJE VELIKE!!!!  
Dođoše u ONAJ SVIJET jer postadoše dostojni tog svijeta.  DOĐOŠE sa ovog svijeta gdje mučeništvo pretrpješe.
I služe mu noć i dan.  Tako piše.  Ne nema spavanja za sluge Božje.  Budni su i bdiju i izvršavaju zapovjedi Božje.
Piše služe mu noć i dan.
O koja otajstva samo ova rečenica otkriva. 
To će se događati na nebu u ONOM SVIJETU prije drugog dolaska Isusovog na zemlju.

Ne može biti jasnije nego što je dato.
Samo slijepac duhovni koji ne vjeruje  da je istinita RIJEČ  BOŽJA može smatrati da ove riječi nisu istinite.  I da zapravo imaju skroz drugo značenje nego što je napisano.
Ali Bogu hvala da je onako kako bi zapisano.