OTKRIVENJEDolazak zvjeri

Zvjer dolazi pred kraj. Pred drugi dolazak Isusov ne prije. Nakon pada crvenog zmaja.
To jest, po mnogim znacima u ovo vrijeme.  Ne prije.

Tada dolazi i kip zvjeri i žig zvjeri. Ne prije.

To znači da se žig pojavljuje sada, a ne pije nekoliko stotina godina.  Ili kako neki tvrde prije 1700 ili 1800 godina od kada se zna da Hrišćani javno slave dan Isusovog ulaska u svoju Slavu. Tako da je ovo tumačenje potpun promašaj.  Jer zvjer i njeno žigosanje svijesti ljudske počinje sada kada i ona nastupa.

I žig zvjeri direktno je u vezi sa brojem zvjeri, a taj je broj 666.

Broj zvjeri ili broj Salamonovog zlata kojim Bog obilježi zlato praoca i idola današnjih veletrgovaca svijeta .
Tako Bog (onima koji imaju mudrosti)  ostavi trag da znamo u vezi čega i koje grupacije ljudi je ovaj broj. 
Ta u vezi je sa veletrgovcima koji danas vladaju svijetom.  Koji sebe smatraju naslednicima Salamona i Hirama.
Bez čijeg broja narodi ne mogu niti kupovati niti prodavati kako jasno stoji napisano.  Ta nemogu trgovati.  Jer je glavni veletrgovac zavladao svom svjetskom trgovinom.

Tako nam Bog jasno ukaza na zvjer i njen žig, a da i ne govorimo i o kipu zvjeri koja govori i žigoše ljudsku svijest do kraja.
Nema tu ni subote ni nedjelje da se štuje kao dan Gospodnji kod zvjeri. Ta najviše bluda na kipu (ikoni) zvjeri upravo ima subotom i nedjeljom jer se tada većina odmara i može se djelovati na njihovu svijest jače.
U te dane se nažalost upravo zbog kipa zvjeri koji govori najviše pozemljara napaja bludom iz čaše vavilona, majke bludnica i gnusoba ljudskih.  U te dane majka bludnica rađa najviše svojih kćeri i sinova.

I dilema o suboti i nedjelji je samo skretanje pažnje sa prave zvjeri i opasnosti po duše.  Je kamufliranje nastupanja zvjeri.
Dok vodimo isprazne rasprave o toj temi.  Zaboravljamo da kada gledamo filmove na TV-u učestvujemo u svim bludnostima i ubojstvima i osvetama, a da toga nismo ni svjesni.

I da učestvujete u gnjevnom bludu njenom.

I zato je užasno teško pobjediti kip i broj zvjeri.  Toliko se već kip nametnuo ljudima da bez njega ne mogu. 
Pokušajte ne gledati televiziju 40 dana pa ćete vidjeti koliko taj kip vlada sa vama. Sve će vam tada biti jasno.