OTKRIVENJEBludnica velika

I dođe jedan od sedam anđela što nose sedam čaša i prozbori mi: "Dođi pokazat ću ti sud nad Bludnicom velikom što sjedi nad vodama velikim,  s kojom su bludničili kraljevi zemlje i pozemljari se opiše vinom bluda njezina."
U ruci joj zlatna čaša puna gnusobe i nečisti bluda njezina. Na čelo joj napisano ime - tajna: "Babilon veliki, mati bludnica i gnusoba zemljinih."
Žena koju vidje grad je veliki što kraljuje nad kraljevima «

Niko ovako dobro nije opisao današnji Vavilon.

Grad u kome svi narodi svijeta govore jednim jezikom. Ta zato i Mojsije dade onaj opis o Vavilonu  da bi mi mogli prepoznati današnji Vavilon.

Grad koji kraljuje nad svim kraljevima zemlje.  Ta zvjer je natjerala sve narode(osim naroda Svetaca koji je raspršen po cjeloj zemlji) da joj se poklone i da izvršavaju njenu volju. Oni narodi koji se ne pokloniše oni bijahu razarani i uništavani da se sve ostvari što je pisano.

Ta zasjede na svih sedam gora zemaljskih.

Ogromno bogastvo sakupi u sebe. Kakvo nikada ni jedno poznato kraljevstvo ljudsko nije sakupilo. Zlato, srebro, biserje, svila, voća svakakvog….

«a trgovci se zemaljski obogatiše od silna raskoša njezina».
«Dragocjenostima se njegovim obogatiše svi posjednici morskih brodova»  Ta da se zna da je na obali mora, a ne u dubini kopna..  Jer su brodovi morski, a ne rječni.
Niko ne može niti kupovati niti prodati ko ne sluša zvjer i Vavilon.

Majka bludnica i gnusoba zemljinih. Ovo je čudesno istinit opis onoga što se u zadnjih nekoliko decenija upravo i događa.
Kip zvjeri koji je u svakoj kući stvara od mnoštva duša bludnike i bludnice po cijelom svijetu. Svakog dana pozemljari se opijaju njenim bludom i bludom njene djece.

Ovo nije u prenešenom smislu kako bijahu nekada neka tumačenja. Ovo je sve konkretno bez ostatka, bez greške. Nema potrebe ništa tumačiti sve se jasno vidi. Samo treba povezati stvari i progledati.
Nikada običan čovjek nije bio izložen većem bludu nego danas i to u vlastitoj kući i to po nekoliko sati dnevno.  Nova religija kojoj je bludnost najveći nivo koji duša može dostići. Nevjera umjesto vjernosti. Požuda kao najpoželjnije stanje ljudske svijesti. Amfiteatar gladijatorski u svakom stanu to ni rimsko carstvo nije uspjelo. Osveta umjesto praštanja  je temelj  tog amfiteatra.

Sablazan koja mora doći je već tu. I Isusov JAO stoji nad njihovim glavama.
Žena je pijana od krvi svetih i od krvi svjedoka Isusovih. U ratu je protiv Svetaca i svjedoka Isusovih. U teškom ratu za duše.  Ubijajući svetost i čovjekovu težnju za svetošću  zvjer i vavilon ubijaju Svete u ljudskim srcima. Nema težeg zločina od ovog.

Ko da se sjeti života Svetaca ko da ih nasljeduje u čistoći, djevičanstvu, milosrđu. Ta ogromna većina misli da je religija velike bludnice jedina ispravna. Čini što te je volja(ali ne volja žive duše nego mrtve) Da se treba  nagonima fizičkog tijela predati. Da treba vršiti  (mrtvu) volju koja izvire iz kolektivne svijesti, a ne slediti  DUH  BOŽJI Isusa i Svece.
Kao što je nekada hitler mislio da ako pobije sve Jevreje da će stvoriti novohiljadugodišnje rimsko carstvo. Tako i zvjer  i vavilon misle da ako pobiju sve Svete i svjedoke Isusove u ljudskim srcima. Da ako ih sklone od ljudi da će stvoriti svoje novo rimsko carstvo.

Ta ono rimsko carstvo uništiše Kršćani svojim milosrđem i čistoćom. Ovo novo koje bijaše, a nije neće više praviti istu grešku  i dozvoliti Kršćanima da budu glavno učenje. Da «zavedu» ljudske duše na neki put svetosti koji se protivi ljudskoj prirodi. Da poraze stare bogove. Ta zvjer i bludnica će njih poraziti i tako obnoviti rimsko carstvo. Ponovo će Petra ubiti ali ovoga puta puno perfidnije i uspješnije.

Svaki grijeh će biti oprošten ali grijeh protiv Duha Svetoga neće.  Ta zatiranje Svetosti iz srca duša je grijeh protiv Duha Svetoga.

Naravno Jaganjca Božjeg se ne može pobijediti.